SDP International

flag

SDP Era

SDP Era bestaat uit vier afzonderlijke modules. SDP Era time voor tijdregistratie, SDP Era plan voor uurroosterplanning, SDP Era pass voor toegangscontrole en SDP Era job voor jobopvolging. Samen bieden ze u een klaar en duidelijk antwoord op de vraag: wie doet wat, wanneer en waar in uw bedrijf?


Tijdregistratie

Tijdregistratie

 • Wilt u de gepresteerde arbeidsuren administratief eenvoudig verwerken? Met link naar uw sociaal secretariaat?
 • Nood aan een duidelijk zicht op wie aanwezig is?
 • Wenst u degelijke en volledige HR rapportering?


Klik hier voor SDP Era time-IT
Toegangscontrole

Toegangscontrole

 • Zijn er in uw bedrijf zones waar sommigen wel, en anderen niet mogen komen?
 • Moet de indeling in zones overzichtelijk zijn en het beheer eenvoudig?
 • Het systeem dat u zoekt bestaat!


Klik hier voor SDP Era pass-IT
Planningsoftware

Planning

 • Is het opstellen van complexe en variabele uurroosters tijdrovend?
 • Blijkt het maken van een optimale planning een weerkerende last?


Klik hier voor SDP Era plan-IT
Tijdregistratie

Jobopvolging

 • Wilt u de gepresteerde arbeidsuren administratief e
 • Is het soms onduidelijk hoeveel een product écht kost aan uw bedrijf?
 • Is nacalculatie soms problematisch?
 • Wilt u duidelijke rapporten over tijdsbesteding per werknemer, per klant of per dossier?


Klik hier voor SDP Era job-IT